Teosofien - Madame Blavatsky

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) var en russisk spiritist, mystiker og forfatter, der gennem sine mange værker fik en stor indflydelse på tankegangen i den vestlige, magiske og okkulte tradition.

Hendes lære, som hun kaldte Teosofi (guddommelig visdom), går ud på at drage sammenlignende studier mellem de vestlige og østlige religioner, udforske de skjulte naturlove og menneskets psykiske kræfter, alt sammen i en atmosfære af universelt broderskab.

Blavatskys udgangspunkt var, at alle religioner udspringer fra den samme kerne af sandhed.

Madame Blavatsky og oberst Olcott der stiftede det Teosofisk Samfund

Madame Blavatsky og oberst Olcott der stiftede det Teosofisk Samfund og øvede en enorm indflydelse på den vesterlandske åndsvidenskab.

Hun var således med til at udbrede idéen om, at verdens religioner og åndelige retninger udspringer fra en lille forsamling af Hemmelige Mester (Secret Chiefs).

Denne teori er udbredt i flere okkulte skoler.

Som ung rejste Blavatsky rundt i eksotiske dele af verden og opsøgte forskellige mystikere og okkultister, og i 1870erne etablerede hun sig som spiritistisk medie i New York hvor hun mødte den jævnaldrende oberst Henry Steel Olcott (1832-1907).

I 1875 oprettede de sammen Det Teosofiske Samfund. Organisationen anvendte valgsproget “Der er ingen religion højere end sandheden.”

I en periode etablerede Det Teosofiske Samfund sig i Indien, og der dukkede breve op fra de Hemmelige Mestre. Brevene var med til at underbygge organisationens lære.

Blavatsky var en farverig og kontroversiel personlighed, og hun blev flere gange beskyldt for at bedrage sine tilhængere, både med brevene fra de Hemmelige Mestre og med sine spiritistiske fænomener, som f.eks. materialiseringer af genstande og ringen med bjælder.

Uanset anklagerne er hendes påvirkning af den vestlige åndsvidenskab indiskutabel. Blavatskys idéer og brobygning mellem østlig og vestlig åndsvidenskab, kom til at påvirke hele det okkulte miljø i 1900-tallet.

Udbredte okkulte teorier om den forsvundne by Atlantis, hemmelige mestre i Tibet og studiet af komparativ religion, er alt sammen dele af Blavatskys lære, og som sådan kom hun f.eks. til at indflyde The Hermetic Order of the Golden Dawn og mange andre magiske samfund.