Okkultisme

“Engang drømte jeg, at jeg var en sommerfugl. Tilfreds med min lod fløj jeg omkring og tænkte ikke på andet end at være en sommerfugl. – Chuang Tsï’s eksistens anede jeg intet om.

Da med et vågnede jeg, og det stod klart for mig, at jeg var – Chuang Tsï.

Men nu ved jeg bare ikke, om jeg var – Chuang Tsï, der drømte, at jeg var en sommerfugl, eller om jeg i virkeligheden er en sommefugl, der drømmer, at den er – Chuang Tsï.

Der er nødvendigvis en forskel på at være – Chuang Tsï og på at være en sommerfugl.

Det er dette som kaldes for ”tingenes skiftende åbenbaringsformer”.”

(Chuang Tsï ca. 4. århundrede f.v.t)

Okkultisme - pigen og sommerfuglen

Okkultisme er studiet af de skjulte kræfter i naturen og i mennesket.

Ordet bruges i bred forstand som en betegnelse for retninger der studerer emner som kosmologi, talmystik, dybdepsykologiske processer, clairvoyance, telepati o.lign.

Okkultismen er i vid udstrækning mere teoretisk end magien, der til gengæld ofte er meget praktisk og målorienteret.

Okkultismen (af det Latinske occultus = “skjult”, “gemt”) er en praktisk åndsvidenskab, der dels kræver et teoretisk fundament, og dels en vilje til at arbejde med teknikkerne i praksis.

Der har i en lang årrække været et godt gemt hedensk og okkult miljø i Danmark – og ikke blot i nyere tid. Med jævne mellemrum dukker der shamaner, okkultister eller hekse op i dagspressen, på hjemmesider eller i små tryksager. De senere år har asatroen fået en opblomstring i Danmark, og også hekse, shamaner og wiccanere er begyndt at anvende nordiske traditioner i deres praksis.

Mange af de grupper der eksisterer, eller personer som praktiserer, mangler nogen at dele erfaringer med, eller blot knytte nye venskabsbånd til. Der kan være et behov for at udveksle idéer eller arrangere begivenheder sammen, hvadenten disse er af social natur, eller fordi der er behov for at arbejde med grupperitualer eller indvielsesteknikker.

Eksklusivt medlemsskab

Vær med i inderkredsen

Vi respekterer dit privatliv, du skal acceptere den mail vi sender til dig inden du er aktivt gratis medlem. Privatlivspolitik