Golden Dawn og Aleister Crowley

The Hermetic Order of the Golden Dawn eller Den Hermetiske Orden af det Gyldne Daggry, som den hedder på dansk, var en engelsk okkult organisation, der blev stiftet i 1888.

Ordenens lære har, sammen med Madame Blavatskys teosofi, påvirket den vestlige magiske tradition i stort omfang.

Ordenen blev grundlagt af William Robert Woodman, William Wynn Westcott og Samuel Liddell MacGregor Mathers, der alle var frimurere, og medlemmer af Societas Rosicruciana in Anglia (S.R.I.A.).

Samuel Liddell MacGregor Mathers

Samuel Mathers (1854-1918) var en farverig karakter og en okkultist og magiker med en sjælden indsigt i emnet. Hans konstruktion af Det Gyldne Daggry har øvet stor indflydelse på den vestlige, magiske tradition.

Ordenen blev stiftet på grundlag af en række papirer fra en tysk adept, kendt under navnet S.D.A. eller fraulein Sprengel.

Et mystisk ciffermanuskript kom til at danne grundlag for Det Gyldne Daggry, men i praksis blev ordenen opbygget af Samuel Mathers, der hentede inspiration hos franske okkultister, som Eliphas Levi, og i klassiske grimoirer som Magikeren Abramelins Bog om den Hellige Magi og Salomons nøgler.

Også metoder fra John Dee og Edward Kellys arbejde blev anvendt sammen med kabbalistiske og frimuriske tolkninger af den vestlige magi.

Ordenen var opbygget over kabbalahens Livets Træ.

I de første grader var der indvielsesritualer og et pensum med bl.a. korrespondencelære.

Først i femte grad – Adeptus Minor, der omhandler legenden om Christian Rosenkreutz – starter den egentlige magisk træning, bl.a. med astralrejser og omfattende rituelt arbejde.

Ordenens medlemmer

Blandt Ordenens medlemmer var bl.a. Aleister Crowley, William Butler Yeats, Bram Stoker, Arthur Machen og flere andre kulturpersonligheder.

I sin storhedstid havde Det Gyldne Daggry omkring 100 aktive medlemmer, heriblandt også danskerne J. Herman Simonsen og Carl Alphonse Walleen-Bornemann.

I år 1900 blev Ordenen officielt opløst efter en revolte blandt medlemmerne, der var utilfredse med Mathers ledelsesstil, og hans nære bånd til Aleister Crowley. Både Mathers og Crowley havde sans for det dramatiske, og deres ekstravagante livsstil forargede samtidens victorianske borgerskab.

Mathers førte sig frem i selskabslivet i London og Paris som greve, og Crowley som rigmand, poet og avantgardekunstner.

Crowley havde været i personlig konflikt med flere af medlemmerne i London, der ikke ville acceptere at Mathers favoriserede ham.

Efter revolten i 1900 forsatte en snes medlemmer under Mathers ledelse, mens resten af Ordenen delte sig i forskellige fraktioner.

Mathers gren af Ordenen blev senere omdøbt til Alpha et Omega, mens Crowley i 1907 stiftede sin egen Orden A.’.A.’., som skulle være en videreførelse af Det Gyldne Daggrys magiske lære, omend i ændret form.

Livets træ

Det kabbalistiske Livets Træ danner grundlag for arbejdet i Det Gyldne Daggry. Hver af de 10 Sephiroth repræsenterer en særlig bevidsthedstilstand. Linierne der forbinder dem repræsenterer hver et særligt magisk arbejde, som aspiranten må fuldføre.

Dion Fortune

Violet Mary Firth Evans (1890–1946) bedre kendt under forfatternavnet Dion Fortune, voksede op i et hjem præget af sekten Christian Science.

I en tidlig alder blev hun medlem af Teosofisk Samfund og studerede psykologi og psykoanalyse på universitetet i London.

I 1919 blev hun optaget i Alpha et Omega og senere Stella Matutina, en af fraktionerne efter Det Gyldne Daggry. Dion Fortune har skrevet en række bøger om kabbalah, psykisk selvforsvar og andre magiske discipliner.

I hendes forfatterskab giver hun en række eksempler og praktiske vejledninger i, hvordan man benytter de magiske teknikker, som Det Gyldne Daggry anvender.

Hendes indflydelse på den vestlige magi rammer bredt, fordi hun i sit forfatterskab sætter fokus på teknikker og teorier, der kan anvendes i en række forskellige traditioner.

Hendes bog Psychic Self-Defense er en klassiker i moderne vestlig magi.

Dion Fortune

Dion Fortunes omfattende forfatterskab indenfor okkultisme har inspireret mange traditioner.

Israel Regardie

Israel Regardie (1907-1985) var i perioden 1928-1932 Aleister Crowleys sekretær og transkriptør.

I 1932 lagde han personlig distance til Crowley, men var forsat inspireret af hans skrifter.

I 1934 blev han medlem af Stella Matutina, som også Dion Fortune havde været medlem af.

Da ordenen senere opløste sig, udgav Regardie organisationens papirer i det massive etbindværk The Golden Dawn (“Det Gyldne Daggry”).

Regardies værk er den mest omfattende kildesamling til arbejdet i Det Gyldne Daggry, og materialet i bogen har inspireret flere okkulte organisationer, bl.a. nogle af de nyopståede, magiske ordener, der nu anvender navnet Det Gyldne Daggry.

Foruden bøger om Det Gyldne Daggry og kabbalah, har Regardie også redigeret og udgivet en række af Aleister Crowleys bøger.

Moderne Golden Dawn

I 1977 var Israel Regardie med til på ny at stifte The Hermetic Order of the Golden Dawn, Inc. (H.O.G.D.) der har hjemsted i Georgia, U.S.A.

Ordenen gør ikke krav på at nedstamme historisk fra den engelske organisation, men kun i initiatorisk og ideologisk forstand at videreføre ordenens lære.

Så vidt vides har ordenen ikke medlemmer i Danmark.

Aleister Crowley

Edward Alexander Crowley (1875-1947), bedre kendt som Aleister Crowley, var en kontroversiel person i sin samtid, men uden tvivl den enkeltperson, der har bidraget mest til den vestlige okkulte tradition i det 20. århundrede.

Crowley er ofte blevet misforstået eller fejlfortolket, og der er mange, der har forsøgt at se bort fra hans vigtige forfatterskab indenfor okkultismen og magien, og i stedet dvælet ved hans eccentrisk personlighed, frie syn på seksualitet og brug af euforiserende stoffer.

I sin samtid fik han et notorisk ry. I sin eftertid er han blevet en legende.

Aleister Crowley blev født i Leamington, Warwickshire, den 12. oktober 1875.

Han var søn af en velhavende ølbrygger, og blev opdraget i et strengt og kærlighedsløst, kristent hjem.

Efter endt skolegang blev den unge Crowley optaget på King’s College i London, hvor han studerede kemi, og året efter blev han overført til Trinity College på Cambridge University.

Her fuldendte han aldrig sine kemistudier, men udviklede istedet en interesse for alkymi.

Under en ekspedition til Alperne, hvor han klatrede i bjerge, stødte han på en englænder, der introducerede ham for datidens ledende okkulte sammenslutning i England, Den Hermetisk Orden af det Gyldne Daggry (Golden Dawn).

I 1898 blev Crowley optaget i selskabet, og tog mottoet Perdurabo, “Jeg vil forsætte til enden”.

Aleister Crowley

Aleister Crowleys omfattende forfatterskab har placeret ham som den mest indflydelsesrige okkultist i det 20. århundrede. Hans teorier har inspireret et utal af okkulte grupperinger og ordener.

Allan Bennett

Kort efter optagelsen i Det Gyldne Daggry flyttede Crowley sammen med et andet medlem af ordenen, Charles Henry Allan Bennett (1872-1923), en ingeniør, der var adoptivsøn af Samuel Lidell MacGregor Mathers (1854-1918), grundlæggeren af ordenen.

Gennem en årrække trænede Crowley magiske ritualer, yoga og meditationsøvelser med Bennett og Mathers, og gjorde lynkarriere i ordenen.

Charles Henry Allan Bennett

Allan Bennett, der senere blev buddhistmunk under navnet Ananda Metteya, var Crowleys første læremester i traditionel, vestlig magi.

Magick og Thelema

I 1903 giftede Aleister Crowley sig med Rose Kelly, en søster til filosoffen Henri Bergsson, og under deres bryllupsrejse til Kairo førte en række magiske ritualer og sære omstændigheder til, at han modtog Lovens Bog (Liber AL vel Legis).

Bogen udpegede Aleister Crowley til en position som profet for en ny tidsalder, og Crowley identificerede sig med Dyret 666, der bringer en ende på den kristne tidsalder, der i hans filosofi kaldes Osiristidsalderen.

Ved Osiristidsalderens afslutning i 1904, startede en ny tidsalder, Horustidsalderen, hvor man ikke længere fejrer den døde og genopstandne gud, men det kronede og sejrende barn Horus.

Den magiske og filosofiske livsanskuelse der er udtrykt i Lovens Bog kaldes for Thelema og danner grundlaget for en lang række organisationer i dag.

På verdensplan er der 5.000-6.000 tilhængere af Thelemafilosofien, der byder sine tilhængere: “Gør hvad du vil skal være hele Loven” og “Kærlighed er loven, kærlighed under vilje.

I første omgang lagde Crowley begivenheden i Kairo bag sig, men i 1907 påtog han sig at starte en ny, magisk orden sammen med George Cecil Jones, en tidligere kollega fra Det Gyldne Daggry.

Ordenen fik navnet A.’.A.’. eller Sølvstjernens Orden. Den er Aleister Crowleys initiatoriske læresystem i Magick, der betegner en særlig variant af den vestlige magiske tradition.

Crowleys magiske lære bygger bro mellem den østlige mysticisme og den vestlige magi.

Hans system er en kombination af raja- og tantrayoga, rituel magi, kabbalah og filosofi.

A.’.A.’. mente som udgangspunkt at ordenen “skulle være fri for de fejl og forblændelser” som eksisterede i Det Gyldne Daggry.

I modsætning til Det Gyldne Daggry, hvor reelle magiske praksisser først startede i adeptgraderne, startede den magiske træning i A.’.A.’. allerede i de tidligste grader.

Fra 1909-1914 publicerede ordenen The Equinox, et imponerende ti-bindsværk, hvor der udkom en bog hvert halve år på jævndøgnet.

Bøgerne anses i dag for at være hjørnestenen i Crowleys magiske lære og førstudgaverne sælges til skyhøje priser.

Efter publikationen af The Equinox voksede Crowleys ry i de okkulte cirkler i Europa.

Han blev tilbudt medlemsskab i Ordo Templi Orientis (O.T.O.), en orden der arbejder med frimurerlignende ritualer, men i sine højeste grader belærer om brugen af sexmagi (tantra), som et middel til at opnå magiske resultater.

I 1912 blev Crowley den engelske repræsentant for O.T.O.

Åbenbaringstavlen, en ægyptisk gravstele efter præsten Ankh-af-na-khonsu

Åbenbaringstavlen, en ægyptisk gravstele efter præsten Ankh-af-na-khonsu, spiller en markant rolle i Thelemafilosofien.

Thelemaklosteret

I 1920erne stiftede Crowley et Thelemakloster i en villa i landsbyen Cefalu på Sicilien.

Her arbejdede han tæt sammen med en håndfuld disciple, bl.a. lærerinden Leah Hirsig og matematikeren Norman Mudd.

Livet i klosteret var præget af en atmosfære af fri sex, eksperimenter med stoffer, yoga, magiske ritualer, kunst og poesi.

Crowley havde tidligere eksperimenteret med opium, kokain, laudanum, hash og en række andre stoffer, som han havde undersøgt som mulige midler til at opnå magiske visioner.

Først efter 1919 udviklede han et stofmisbrug, da lægerne udskrev heroin til ham som medicin mod hans astma.

I en årrække forsøgte han at lægge misbruget på hylden, men det lykkedes ham aldrig helt at slippe heroinen.

Da Crowleys unge elev Raoul Loveday blev alvorligt syg på Thelemaklosteret og døde efter at have drukket beskidt vand, kom Crowley for alvor negativt i offentlighedens søgelys. 

 Lovedays enke vendte tilbage til London og under et interview til en avis, hvor hun var temmeligt beruset, fortalte hun, at Loveday var død af at drikke katteblod, som han havde fået serveret til en sort messe.

Historien kom øjeblikkeligt på forsiderne af skandalepressens aviser, og det dårlige rygte klæbede til Crowley resten af hans liv.

I 1923 blev Crowley udvist af Italien for at rette verbale angreb mod Mussolini og facisterne.

Han rejste derfor til Tunis med sin kæreste Leah Hirsig (1883-1975) og senere tilbage til det europæiske kontinent.

Crowleys udvisning fra Italien medførte, at Thelemaklosteret blev lukket.

Ruinerne eksisterer endnu i Cefalu og flere kunstnere, fotografer og okkultister valfarter til stedet.

Verdenslæreren og overhoved for O.T.O.

I 1925 mødte Crowley og flere af hans elever op i den tyske by Weida, for der at møde en række tyske okkultister.

Mødet er senere blevet kendt som Weidakonferencen.

Her blev det vedtaget, at udpege Crowley til ny verdenslærer og internationalt overhoved for O.T.O.

Det var ikke nogen enstemmig vedtagelse, og flere af tyskerne forlod mødet. Andre valgte på baggrund af Weidakonferencen at holde sig uden for O.T.O., men anerkendte valget af Crowley som verdenslærer.

På den baggrund blev det tyske Fraternitas Saturni stiftet i årene efter konferencen.

Fra 1936 og indtil sin død i 1947 boede Crowley i England.

I 1936 gik han fallit efter en fejlslagen retssag mod forfatteren Nina Hammnett, der i bogen Laughing Torso havde omtalt ham i alt andet end rosende vendinger.

I sine sidste leveår blev han forsørget af nære venner og nogle få trofaste okkultister.

I eftertiden har Crowley inspireret en hel generation af musikere, kunstnere, okkultister, filmskabere og kulturpersoner.

Hans indflydelse på den vestlige okkulte tradition er enorm.

Han var både en fornyer og en skarpsindig analytiker af ældre traditioner.

Led Zeppelin guitarist Jimmy Page

Led Zeppelin guitarist Jimmy Page uden for Crowleys hus Boleskine ved Loch Ness. Page ejede i en årrække huset.

Eksklusivt medlemsskab

Vær med i inderkredsen

Vi respekterer dit privatliv, du skal acceptere den mail vi sender til dig inden du er aktivt gratis medlem. Privatlivspolitik