De fire elementer

Læren om elementerne stammer fra den gamle humoralpatologi, en antik lægevidenskab hvor harmonien mellem kroppens væsker og temperamenter var afgørende for det gode helbred.

Læren om de fire elementer ild, vand, luft og jord går igen i den magiske tradition og danner sammen med astrologien grundlag for store dele af korrespondencelæren.

Elementerne har stor betydning i både rituel og teoretisk sammenhæng.

De fire elementer tilknyttes fire punkter på pentagrammet, sammen med det femte element Ånd

De fire elementer tilknyttes fire punkter på pentagrammet, sammen med det femte element Ånd.

Enhver skeptiker i den vestlige verden vil hævde, at universet ikke kun er opbygget over fire elementer og en række astrologiske energier.

Det har de helt ret i

Men magikeren arbejder med belejligede begreber i et forsøg på at finde vej i den transcendente verden.

Selvfølgeligt er der ikke nogen objektiv sandhed i dette verdenssyn – sådan rent naturvidenskabeligt betragtet – men modellen er bekvem. Og den er anvendelig.

De forskellige elementer og deres kombination er afgørende for de resultater magikeren forsøger at fremkalde.

Ved at arbejde med de rette elementer og hente den kraft frem som er i dem, kan magikeren “indstille sin maskine” eller rettere indstille sit sanseapparat på, at være modtagelig for de energier som hun ønsker at anvende.

De fire elementer er grundlæggende.

Foruden elementerne anvender mange magikere også planetære kræfter, zodiakkens egenskaber, energier fra særlige sigiler, navne og tal, metaller, dufte og blomster, dyr, farver og lyde … Kombinationsmulighederne er uendelige for den der mestrer korrespondencelæren.

Ildelementet

Ilden (Ignis) er varm (Calidus) og tør (Aridus). Den er et maskulint og aktivt element.

Ildelementet er den formløse sæd der indeholder skaberkraften.

Ildens natur er at forbrænde energi i bunden form og omdanne den til varme.

Derfor nedbryder den én form og omdanner den til en anden.

Uden varme kan intet vokse. Derfor både nedbryder og frembringer ilden.

Den låner kraft og energi til alt det som den befrugter.

Ilden betragtes først og fremmest som et skabende element. Det er handlingens udspring og er derfor forbundet med handlekraft, udtryksform og styrke.

Ilden er sæden der befrugter ægget. Bliver den ikke optaget i ægget får energien ingen vedvarende manifestation.

Den brænder indtil brændstoffet er forbrugt. Så dør den.

Derfor knyttes ild-elementet til skabelse og inspiration, men også vildskab, varme og utæmmelighed.

Ildens elementalånder er salamanderne.

Vandelementet

Vandet (Aqua) er koldt (Frigida) og fugtigt (Humida). Den er et feminint og passivt element.

Vandet har, præcist som ilden, heller ikke nogen form. Det er i det mindste rigtigt så længe vandet forbliver flydene.

Vandet har derimod substans. Det tager form efter omstændighederne og flader altid ud.

Det absorberer eller dækker det som hældes i det.

Derfor er vand-elementet en kilde der modtager og forvandler. Det er én af grundene til at vand-elementet knyttes til følelseslivet.

Vandet har også den egenskab, at det reflekterer lys. Derfor tillægges elementet også kvaliteter som skønhed og farve.

Vandet reflekterer sjældent lyset korrekt, og derfor knytter vand-elementet sig også til begreber som illusion, drømme og intuition – begreber der sjældent er særligt håndgribelige, men ofte gengiver en delvis sandhed.

Vandets elementalånder er undinerne.

Luftelementet

Luften (Aer) er varm (Calidus) og fugtig (Humidus). Den er et maskulint og aktivt element.

Luften er formløs og mangler egentlig substans. Den findes over alt hvor vi kan registrere rum, for luft-elementet dækker over ethvert tomrum.

Luften er over alt, men det er sjældent vi registrerer den. Det skyldes måske at vi hele tiden befinder os midt i den.

Luften knyttes til tanken, som også findes over alt – selv når vi ikke registrerer den. Den er svær at tæmme og trænger ind over alt.

Luft-elementet kan sætte de andre elementer i oprør. Når den blæser på ilden, blusser ilden op. Når den blæser på vandet, kommer det utæmmede frem i dette element.

Luften opildner enhver handling. Den er intellektet der enten ødelægger drømmene eller formgiver, tolker og analyserer inspirationen.

Luftens elementalånder er sylferne.

Jordelementet

Jorden (Terra) er kold (Frigida) og tør (Arida). Den er et feminint og passivt element.

Jorden har tyngde og form. Den er fast, tung og stille. Fra jorden spirer livet frem, men jorden kan ikke selv frembringe liv.

Den er kun en beholder hvor elementerne modnes og tager form.

Det faste i jord-elementet anses som nogen godt så længe fastheden relateres til viljestyrke og arbejdsomhed.

Når det gælder inspirerende tanker og idéer, så trælbindes disse under jordens indflydelse.

Begreber som fasthed, materie, form, tyngde, konkretisering og aktualisering knyttes til jord-elementet.

Jordens elementalånder er gnomerne.

Elementernes harmoni

Nogle elementer harmonerer bedre end andre.

Som tommelfinger-regel kan man sige at: Ild er harmonisk med luft og omvendt.

Luften kan bringe næring til ilden, men hvis lufttrykket er for stort, kan det slukke ilden.

De to elementer regnes dog som harmoniske med hinanden.

Ilden er uharmonisk med vandet. Vand kan slukke ilden, præcist som ilden kan tilintetgøre vandets flydene form, således at det bliver luftigt (damp).

Ild-elementet er både harmonisk og uharmonisk med jord-elementet.

Ild kan brænde på jorden, men jord kan kvæle ilden. Ild kan ikke brænde på vandet, med mindre at jord-elementet er tilstede i form af brændbart råstof.

Vand er harmonisk med jord og omvendt. Jorden låner form til vandet og vandet bringer fugtighed til jorden.

Vand er lidt harmonisk med luft-elementet. Luften kan optage vandet, præcist som vandet kan optage luften.

Luften er uharmonisk med jorden og omvendt. De to elementer kan ikke blande sig. Det eneste forhold hvor de blander sig, er der hvor jorden binder luften til fast substans. De to smelter dog aldrig sammen.

Den første øvelse i korrespondencelære

Her er en teoretisk øvelse der kan hjælpe dig til bedre at forstå hvordan korrespondencelæren fungerer.

Hvert af de fire elementer kan opdeles i yderligere fire elementer.

Derfor har hvert element fire udtryksformer: En ildfuld, vandig, luftig og jordisk del.

Den ildfulde del af ild-elementet kalder man “ild af ild”, den vandfulde del af ild-elementet “vand af ild” o.s.v.

Derved opstår der 16 kombinationer eller måder hvorpå elementerne kommer til udtryk:

Ild

Ild af ild

Vand af ild

Luft af ild

Jord af ild

Vand

Ild af vand

Vand af vand

Luft af vand

Jord af vand

Luft

Ild af luft

Vand af luft

Luft af luft

Jord af luft

Jord

Ild af luft

Vand af luft

Luft af luft

Jord af luft

Den ildfulde del af ild-elementet er ildens vildskab og utæmmede natur. Den vandige del af ild-elementet er ildens flydende bevægelser og farve. Den luftige del af ild-elementet er ildens udvidende egenskaber og flygtige natur. Den jordiske del af ild-elementet er det brændstof, den materie, som er ildens brændstof.

Opgaven er nu, at du nedskriver de 16 forskellige assosiationer som disse kombinationer giver dig. Beskriv hvordan de fire elementer kommer til udtryk gennem deres sekundære korrespondence. Brug gerne mere end ét eller to ord. Det er vigtigt at du skaber en forståelse for hvad disse kombinationer betyder.

Prøv at føre disse kvaliteter over på mennesker.

Eksempel

Vand af ild er ildens farve, dens evne til at fortære, dens flydende natur o.s.v. Men vandet er også det følelsesmæssige, det reflekterende og det intuitive.

Det er altså de egenskaber der udtrykkes i det primære element, nemlig ilden.

Ilden er temperamentsfuld, vild og utæmmet. Den er vækst og inspiration, kreativitet og passion.

Et menneske med den vandige del af ild-elementet er derfor en temperamentsfyldt og passioneret person, der drives af sine intuitive og følelsesmæssige impulser.

Der er sandsynligvis tale om en person med sans for skønhed og æstetik, en kunstner der lever sig ind i inspirationens verden og en person der bestemt ikke lever efter konservative og forudsigelige livsnormer.

Personen kæmper sandsynligvis for en hjertesag af følelsesmæssige grunde.

De to elementer er uharmoniske sammen.

Personen har derfor muligvis to modstridende sider: Den primære side knytter sig til ild-elementet, dvs. den passionerede, ivrige person (med ringe udholdenhed), mens den sekundære side knytter sig til vand-elementet, den drømmende, intuitive, empatiske og reflekterende person.

God fornøjelse.

Eksklusivt medlemsskab

Vær med i inderkredsen

Vi respekterer dit privatliv, du skal acceptere den mail vi sender til dig inden du er aktivt gratis medlem. Privatlivspolitik